Wszystkie kategorie
Nowe Produkty

Zwrot produktów

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. 

Zwracany produkt nie może nosić śladów używania - każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.

 

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:

 

  1. Wypełnij załączony FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY i prześlij go za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznie poprzez zakładkę SERWIS na stronie internetowej   www.cebit-it.pl
  2. Odeślij towar zapakowany i zabezpieczony przed uszkodzeniem na adres naszej firmy  Cebit-it.pl Gajków ul. Przemysłowa 6 55-002 KAMIENIEC WROCŁAWSKI                 
  3. Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie zgodnie z wzorem zamieszczonym poniżej, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.
  4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).
  5. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres e-mail prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w ciągu 7 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy. JEŚLI PŁATNOŚĆ BYŁA KARTĄ, ZWROT BĘDZIE NA KARTĘ z której dokonano wpłaty.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

  • Adresat :Cebit-it.pl, Gajków 55-002, ul. Przemysłowa 6

    telefon : 71 7345566, fax : 717345577

 

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) …....................

zgodnie z fakturą nr ….....................

Data wystawienia faktury …......................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …..............

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt.